Urząd Gminy Kaliska

ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska
tel. (58) 58-89-201, (58) 58-89-202
fax (58) 58-89-206
www.kaliska.pl

Procedury planistyczneMPZP uchwalone
Studium