Gmina Kaliska

Wstecz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar dz. geod. 448/1, 448/2, 448/3, 448/4, 448/5, 448/6, 448/7, 448/8, 448/9, 448/10, 448/11, 448/12 cz. 448/14 oraz 449/4, 449/5, 449/6, 449/7 w m. Młyńsk, obręb Iwiczno, w gminie Kaliska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar dz. geod. 448/1, 448/2, 448/3, 448/4, 448/5, 448/6, 448/7, 448/8, 448/9, 448/10, 448/11, 448/12 cz. 448/14 oraz 449/4, 449/5, 449/6, 449/7 w m. Młyńsk, obręb Iwiczno, w gminie Kaliska


1. Uchwalenie — zakończony

12.12.2007 r.

Uchwała nr X/68/2007 z dnia 12.12.2007r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar dz. geod. 448/1, 448/2, 448/3, 448/4, 448/5, 448/6, 448/7, 448/8, 448/9, 448/10, 448/11, 448/12 cz. 448/14 oraz 449/4, 449/5, 449/6, 449/7 w m. Młyńsk, obręb Iwiczno, w gminie Kaliska

Załączniki:


2. Publikacja planu w Dzienniku Urzędowym — zakończony

19.05.2008 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr. 38 Poz. 1142


3. Wejście w życie — zakończony

19.06.2008 r.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 12 ust. 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.