Gmina Kaliska

Wstecz
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Czarne, w obrębie Czarne, gmina Kaliska

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Czarne, w obrębie Czarne, gmina Kaliska

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Czarne, w obrębie Czarne, gmina Kaliska, dla działek 100/5 i 100/6 obręb Czarne, gmina Kaliska


1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania — zakończony

09.10.2018 r.

Uchwała Nr LV/439/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.10.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego obejmującego fragment wsi Czarne, obręb czarne, gmina Kaliska

Załączniki:


2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania — zakończony

31.10.2018 r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo obejmującego fragment wsi Czarne, w obrębie Czarne, gmina Kaliska

Załączniki:


3. Składanie wniosków — zakończony

31.10.2018 r. — 02.12.2019 r.

30 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


4. Uzgadanianie i opiniowanie projektu — zakończony

12.11.2019 r. — 16.12.2019 r.

Załączniki:


5. Wyłożenie projektu do publicznego wglądu — zakończony

27.01.2020 r. — 19.02.2020 r.

Wyłozenie projektu mpzp do publicznego wglądu.

Załączniki:


6. Dyskusja publiczna nad projektem — zakończony

12.02.2020 r.

Dyskusja publiczna zaplanowana na dzień 12.02.2020r.


7. Termin składania uwag — zakończony

20.02.2020 r. — 13.03.2020 r.

Termin składania uwag do 13.03.2020r.


8. Uchwalenie — zakończony

27.05.2020 r.

Uchwała nr XXII/198/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego fragment wsi Czarne, w obrębie Czarne, gmina Kaliska.

Załączniki:


9. Publikacja planu w Dzienniku Urzędowym — zakończony

06.07.2020 r.

Uchwała nr XXII/198/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 maja 2020r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod pozycją 2987 w dniu 6 lipca 2020r.

Załączniki:


10. Wejście w życie — zakończony

21.07.2020 r.