Gmina Kaliska

Wstecz
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Czarne, w obrębie Czarne, gmina Kaliska

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Czarne, w obrębie Czarne, gmina Kaliska

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Czarne, w obrębie Czarne, gmina Kaliska, dla działek 100/5 i 100/6 obręb Czarne, gmina Kaliska


1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania — zakończony

09.10.2018 r.

Uchwała Nr LV/439/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.10.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego obejmującego fragment wsi Czarne, obręb czarne, gmina Kaliska

Załączniki: