Gmina Kaliska

Wstecz
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w miejscowości Płociczno, obręb Cieciorka

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w miejscowości Płociczno, obręb Cieciorka


1. Uchwalenie — zakończony

25.06.2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/256/2013 RADY GMINY KALISKA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w miejscowości Płociczno, obręb Cieciorka

Załączniki:


2. Publikacja planu w Dzienniku Urzędowym — zakończony

24.07.2013 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Poz. 2987


3. Wejście w życie — zakończony

08.08.2013 r.

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.