Gmina Kaliska

Wstecz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment wsi Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment wsi Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment wsi Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska


1. Uchwalenie — zakończony

24.11.2016 r.

Uchwała Nr XXVII/216/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska

Załączniki: