Gmina Kaliska

Wstecz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment wsi Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment wsi Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska


1. Uchwalenie — zakończony

24.11.2016 r.

Uchwała Nr XXVII/216/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska

Załączniki: