Gmina Kaliska

Wstecz
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska


1. Uchwalenie — zakończony

27.05.2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/322/2014 RADY GMINY KALISKA z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska”


2. Wejście w życie — zakończony

27.05.2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.