Gmina Kaliska

Wstecz
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad jeziorem Trzechowskim w gminie Kaliska

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad jeziorem Trzechowskim w gminie Kaliska


1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania — zakończony

28.08.2019 r.

Uchwała nr X/105/2019 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad jeziorem Trzechowskim, w gminie Kaliska.

Załączniki:


2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania — zakończony

06.03.2020 r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenów położonych nad jeziorem Trzechowskim w gminie Kaliska.


3. Składanie wniosków — zakończony

06.03.2020 r. — 06.04.2020 r.

termin składania wniosków 30 dni od dnia ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp.


4. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania — zakończony

27.05.2020 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo dla terenów położonych nad jeziorem Trzechowskim w gminie Kaliska. Traci moc uichwała nr X/105/2019 Rady Gminy Kaliska, w wyniku podjętej uchwały nr XXII/199/2020 z dnia 27 maja 2020r.

Załączniki:


5. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania — zakończony

19.06.2020 r.

Ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow położonych nad jeziorem Trzechiwskim w gminie Kaliska.

Załączniki:


6. Składanie wniosków — zakończony

23.06.2020 r. — 20.07.2020 r.

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mopzp Trzechowo.