Gmina Kaliska

Wstecz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łążek - dot. działek nr 236/8 i 236/9 gm. Kaliska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łążek - dot. działek nr 236/8 i 236/9 gm. Kaliska


1. Uchwalenie — zakończony

25.04.2002 r.

Uchwała nr XXVIII/217/2002 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łążek - dot. działek nr 236/8 i 236/9 gm. Kaliska

Załączniki:


2. Publikacja planu w Dzienniku Urzędowym — zakończony

30.11.2002 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego - Poz. 1729


3. Wejście w życie — zakończony

14.12.2002 r.

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 5 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.