Gmina Kaliska

Wstecz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment wsi Kaliska w obrębie Kaliska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment wsi Kaliska w obrębie Kaliska


1. Uchwalenie — zakończony

24.03.2015 r.

UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY GMINY KALISKA z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Kaliska w obrębie Kaliska

Załączniki:


2. Publikacja planu w Dzienniku Urzędowym — zakończony

04.05.2015 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Poz.1484


3. Wejście w życie — zakończony

19.05.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.