Gmina Kaliska

Wstecz
Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska, dot: części dz. nr 96 i części dz. nr 17 we wsi Iwiczno, działek nr: 151/1, 85/2 i 84/3 we wsi Dąbrowa oraz dz. nr 103 we wsi Piece, gmina Kaliska.

Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska, dot: części dz. nr 96 i części dz. nr 17 we wsi Iwiczno, działek nr: 151/1, 85/2 i 84/3 we wsi Dąbrowa oraz dz. nr 103 we wsi Piece, gmina Kaliska.


1. Uchwalenie — zakończony

27.01.1999 r.

Uchwała nr V/35/99 Rady Gminy w Kaliskach z dnia. 27.01.1999 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska, dot: części dz. nr 96 i części dz. nr 17 we wsi Iwiczno, działek nr: 151/1, 85/2 i 84/3 we wsi Dąbrowa oraz dz. nr 103 we wsi Piece, gmina Kaliska.

Załączniki:


2. Publikacja planu w Dzienniku Urzędowym — zakończony

13.10.1999 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego


3. Wejście w życie — zakończony

28.10.1999 r.

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem pkt. 1 § 6, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.