Gmina Kaliska

Wstecz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Wygoninki, obręb Bartel Wielki, gmina Kaliska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Wygoninki, obręb Bartel Wielki, gmina Kaliska


1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania — zakończony

29.05.2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/148/2012 RADY GMINY KALISKA z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Wygoninki, obręb Bartel Wielki, gmina Kaliska 

Załączniki:


2. Publikacja planu w Dzienniku Urzędowym — zakończony

14.06.2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego, Poz. 2063


3. Wejście w życie — zakończony

29.06.2012 r.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego