Gmina Kaliska

Wstecz
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kaliska fragmentów wsi w gminie Kaliska, dotyczący obszarów: Kaliska - Obszar nr 1 - dz. nr 106 Czarne - Obszar nr 2 - dz. nr 49/7 (część) Młyńsk - Obszar nr 3 - dz. nr 437 Młyńsk - Obszar nr 4 - dz. nr 448, 449/1 (część) Młyńsk - Obszar nr 5 - dz. nr 446/19, 446/22 (część)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kaliska fragmentów wsi w gminie Kaliska, dotyczący obszarów: Kaliska - Obszar nr 1 - dz. nr 106 Czarne - Obszar nr 2 - dz. nr 49/7 (część) Młyńsk - Obszar nr 3 - dz. nr 437 Młyńsk - Obszar nr 4 - dz. nr 448, 449/1 (część) Młyńsk - Obszar nr 5 - dz. nr 446/19, 446/22 (część)

Część planu dotycząca obszaru nr 4 została uchylona uchwałą nr X/68/2007 z dnia 12.12.2007r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar dz. geod. 448/1, 448/2, 448/3, 448/4, 448/5, 448/6, 448/7, 448/8, 448/9, 448/10, 448/11, 448/12 cz. 448/14 oraz 449/4, 449/5, 449/6, 449/7 w m. Młyńsk, obręb Iwiczno, w gminie Kaliska


1. Uchwalenie — zakończony

10.10.2002 r.

Uchwała nr XXXI/249/2002 Rady Gminy w Kaliskach z dnia 10 października 2002 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kaliska fragmentów wsi w gminie Kaliska, dotyczącego obszarów: Kaliska - Obszar nr 1 - dz. nr 106 Czarne - Obszar nr 2 - dz. nr 49/7 (część) Młyńsk - Obszar nr 3 - dz. nr 437 Młyńsk - Obszar nr 4 - dz. nr 448, 449/1 (część) Młyńsk - Obszar nr 5 - dz. nr 446/19, 446/22 (część)

Załączniki:


2. Publikacja planu w Dzienniku Urzędowym — zakończony

27.11.2002 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego, poz.1722


3. Wejście w życie — zakończony

12.12.2002 r.

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem pkt.1 § 6, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.