Gmina Kaliska

Wstecz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska - uchwała nr VIII/90/2019 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.05.2019r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska - uchwała nr VIII/90/2019 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.05.2019r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska

 

Link do uchwalonego mpzp:

http://bip.kaliska.pl/zalaczniki/982/VIII_90_2019_-_Lazek_12-06-2019_13-06-31.pdf