Gmina Kaliska

Wstecz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment wsi Czarne, w obrębie Czarne, gmina Kaliska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment wsi Czarne, w obrębie Czarne, gmina Kaliska


1. Uchwalenie — zakończony

31.08.2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/187/2016 RADY GMINY KALISKA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Czarne, w obrębie Czarne, gmina Kaliska
 

Załączniki:


2. Publikacja planu w Dzienniku Urzędowym — zakończony

19.10.2016 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Poz. 3419


3. Wejście w życie — zakończony

03.11.2016 r.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.