Gmina Kaliska

Wstecz
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska


1. Uchwalenie — zakończony

27.04.2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/157/2016 RADY GMINY KALISKA z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska”

Załączniki:


2. Wejście w życie — zakończony

27.04.2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.