Gmina Kaliska

Wstecz
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska dla terenu działek nr 80 i 93 obręb Dąbrowa, gmina Kaliska


1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania — zakończony

27.03.2019 r.

Uchwała nr VI/73/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska

Załączniki: