Gmina Kaliska

Wstecz
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska dla terenu działek nr 80 i 93 obręb Dąbrowa, gmina Kaliska


1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania — zakończony

27.03.2019 r.

Uchwała nr VI/73/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska

Załączniki:


2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania — zakończony

26.08.2019 r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska.

Załączniki:


3. Składanie wniosków — zakończony

26.08.2019 r. — 30.09.2019 r.

30 DNI OD DNIA PUBLICZEGO OGŁOSZENIA


4. Opracowywanie projektu — zakończony

26.08.2019 r. — 28.02.2020 r.


5. Uzgadanianie i opiniowanie projektu — zakończony

15.07.2020 r. — 21.08.2020 r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazany do uzgodnień.

Załączniki:


6. Wyłożenie projektu do publicznego wglądu — zakończony

21.10.2020 r. — 20.11.2020 r.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska.

Załączniki:


7. Rozpatrzenie uwag — zakończony

07.01.2021 r.

Rozpatrzenie uwag złozonych do projektu mpzp Dąbrowa.

Załączniki: