Gmina Kaliska

Wstecz
Miejscowy o plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska

Miejscowy o plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska

Uchwała nr XXXV/286/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska


1. Uzgadanianie i opiniowanie projektu — zakończony

03.07.2017 r. — 07.08.2017 r.

Pismo z dnia 03.07.2019r. do organów opinjujących i uzgadniających w srawie uzgdonienia projektu mpzp Łążek.

Załączniki:


2. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania — zakończony

12.07.2017 r.

Uchwała nr XXXV/286/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska

Załączniki:


3. Składanie wniosków — zakończony

20.07.2017 r. — 31.08.2017 r.


4. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania — zakończony

20.07.2017 r.

Obwieszczenie oraz ogłoszenie Wójta Gminy Kaliska o podjęciu uchwały przez Radę Gminy Kaliska nr XXXV/286/2017 z dnia 12 lica 2017r. w sprawie przystąpienienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska. Możliwość składania wniosków 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:


5. Składanie wniosków — zakończony

20.07.2017 r. — 21.08.2017 r.

Wnioski złozone na podstawie art. 17 pkt 2 Ustawy o planowaniu i zagospdoarowaniu przestrzennym.

Załączniki:


6. Opracowywanie projektu — zakończony

20.07.2017 r. — 03.07.2018 r.

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


7. Termin składania uwag — zakończony

17.10.2018 r. — 17.12.2018 r.

Składanie uwag do projektu mpzp Łążek, gmina Kaliska.


8. Wyłożenie projektu do publicznego wglądu — zakończony

25.10.2018 r. — 23.11.2018 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu mpzm w Łązku do publicznego wglądu.

Załączniki:


9. Dyskusja publiczna nad projektem — zakończony

21.11.2018 r.

Dyskusja publiczna odbyła się w dniu 21.11.2018r. (środa).


10. Rozpatrzenie uwag — zakończony

07.01.2019 r.

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp Łążek, gm. Kaliska.

Załączniki:


11. Uzgadanianie i opiniowanie projektu — zakończony

21.01.2019 r. — 19.02.2019 r.

Ponowne uzgodnienia/opiniowanie  z dnia 21.01.2019r. projektu mpzp wysłane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdansku oraz do Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.


12. Wyłożenie projektu do publicznego wglądu — zakończony

04.03.2019 r. — 09.04.2019 r.

Ponowne wyłożenie projektu mpzp Łążek do publicznego wglądu.

Załączniki:


13. Termin składania uwag — zakończony

04.03.2019 r. — 25.04.2019 r.

Składanie uwag do ponownie wykładanego projektu mpzp Łążek, gmina Kaliska.


14. Dyskusja publiczna nad projektem — zakończony

20.03.2019 r.

Ponowna dyskusja publiczna nad rozwiązaniami projektu mpzp Łążek.

Załączniki:


15. Rozpatrzenie uwag — zakończony

13.05.2019 r.

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp Łążek, gmina Kaliska.

Załączniki:


16. Publikacja planu w Dzienniku Urzędowym — zakończony

10.07.2019 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska

Załączniki: