Gmina Kaliska

Wstecz
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska

Uchwała nr XLV/361/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaliska”


1. Uchwalenie — zakończony

01.03.2018 r.

Uchwała nr XLV/361/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaliska”

Załączniki:


2. Wejście w życie — zakończony

01.03.2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.