Gmina Kaliska

Wstecz
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska

1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania — zakończony

29.06.2016 r.

Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.06.2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska.

Uchwała traci moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXVI/205/2016 Rady Gminy Kaliska.

Załączniki:


2. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania — zakończony

06.10.2016 r.

Uchwała Nr XXVI/205/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 06.10.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaliska

Załączniki:


3. Składanie wniosków — zakończony

06.10.2016 r. — 31.03.2017 r.