Witaj w serwisie GISnet MPZP!

GISnet to platforma ułatwiająca przeprowadzanie konsultacji społecznych wraz z prezentacją opracowań planistycznych w trybie online.

Dla Mieszkańca

Dzięki GISnet mieszkańcy zyskują platformę, za pośrednictwem której nie tylko mogą podejrzeć dane aktualnie obowiązujących opracowań planistycznych, ale także wysłać wniosek do dokumentów w trakcie opracowywania w formie elektronicznej. Dokumenty prezentowane są w przejrzysty, uporządkowany sposób. Jednocześnie treść załączników graficznych jest prezentowana na interaktywnej mapie.

Dla Urzędu Gminy

GISnet MPZP łączy zalety systemu informacji przestrzennej i systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Panel urzędnika wyposażono w szereg narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie danymi o procedurach planistycznych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dostawca systemu zakłada dalszy rozwój aplikacji - planowane jest wdrożenie opcjonalnych modułów umożliwiających m.in. generowanie wyrysów z opracowań, czy obsługę wniosków do budżetu obywatelskiego.

Kontakt

Gminy zainteresowane pozyskaniem licencji na system prosimy o kontakt pod adresem : mpzp@smallgis.pl
W przypadku pytań związanych z obsługą aplikacji, kwestii technicznych, problemów z rejestracją konta prosimy o kontakt pod adresem: konsultacje@gis-net.pl


Poznaj inne usługi grupy SmallGIS dla gmin

Zapraszamy do odwiedzenia Geoportalu Nieruchomości OnGeo, w którym mają Państwo możliwość publikowania przetargów, ofert inwestycyjnych oraz wprowadzenia na mapę Polski pełnej bazy nieruchomości należących do Państwa Gminy.

Serwis OnGeo to nowy sposób promowania przetargów i ofert inwestycyjnych!

  • naniesienie geometrii zbywanych nieruchomości na mapę;
  • pełna baza nieruchomości on-line;
  • funkcjonalny moduł dedykowany jednostkom publicznym;
  • specjalne oferty współpracy przygotowywane indywidualnie dla każdej gminy;

W celu uzyskania informacji o współpracy lub utworzenia konta dla jednostek publicznych prosimy o kontakt:
administracja@ongeo.pl
tel. 12 43 09 449
www.ongeo.pl